ХЗХ-дод хэрэглэгдэх дүрэм, журмын загвар авахыг хүсвэл хүсэлт илгээнэ үү

Та хүсэлт дээрээ  яг ямар дүрэм журмын загвар авах талаараа дэлгэрэнгүй бичээрэй.