Author Archives: moccu web

ACUNEL ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Азийн Хадгаламж Зээлийн Хоршоодын Холбоо /ACCU/ нь БНСУ-ын ХЗХ-дын Үндэсний Холбоо /NACUFOK/-ны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр залуу хоршоологчдын үйл ажиллагаанд эрч хүчтэй залуу манлайлагчдыг оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлаж байна.Тэтгэлэг:…