Хоршоодын ОУ-ын өдрийг зарлалаа

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө хоршоод”: 2023 онд
Хоршоодын олон улсын өдрийг зарлалаа
Хоршоод нь НҮБ-ын 2030 он хүртэлх хөтөлбөрийг урагшлуулах, ТХЗ /тогтвортой хөгжлийн зорилтууд/-ыг бодитой болгоход тусалдаг.
7-р сарын 1-нд 2023 оны Олон улсын хоршоодын хөдөлгөөны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. “Тогтвортой хөгжлийн төлөө хоршоод” уриан дор нэгдсэн бид хоршооллын үнэт зүйл, зарчмуудаас санаа авсан хоршооллын ажлын арга барил нь хэрхэн үр дүнд хүрч байгааг харуулах нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын (ТХЗ) нэг хэсэг юм.
2023 оны 9-р сард олон улсын хамтын нийгэмлэг Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх дунд үеийг тэмдэглэж, ТХЗ-д цаашид ахиц дэвшил гаргах арга замыг хамтдаа эрэлхийлнэ. Тиймээс ТХЗ-д хүрэхэд хоршоодын оруулсан хувь нэмрийг харуулах бодит чухал мөч юм.
Дэлхийн эртний бөгөөд хамгийн том бизнесийн сүлжээнүүдийн нэг болох хоршооллын хөдөлгөөн нь дэлхийн хэмжээнд ТХЗ-уудыг баталж, эдгээр зорилгод хүрэхэд түншээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн анхны бүлэг аж ахуйн нэгж байв.
Хамтын ажиллагааны түншлэл, бүх нийтийн хөгжил цэцэглэлтийн байгалийн тээврийн хэрэгсэл болох хоршоод нь бүс нутаг, эдийн засгийн салбаруудын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулдаг.
Хоршоод нь бүс нутаг, эдийн засгийн салбаруудын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулдаг бүх нийтийн хөгжил цэцэглэлтийн хөдөлгөгч хүч болдог. Мөн олон нийтийн харилцааг хамгаалах, орон нутгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг сурталчлах, тогтвортой, урт хугацааны бизнесийн туршлагыг нэвтрүүлэх зүйлс багтсан байдаг.
“2030 он хүртэлх мөрийн хөтөлбөрийн дунд үе шатанд хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнийг зөвхөн хамтын ажиллагааны хүрээнд хийх боломжтой.
Аж ахуйн нэгжүүд бараа, үйлчилгээний үйлдвэрлэл, түгээлтийн ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй ч хүмүүс болон дэлхий рүү анхаарлаа хандуулах ёстой. Хоршоодод үүнийг хийх загварчлал байдаг бөгөөд үүнийг бараг 200 жилийн турш харуулж байна” гэж Олон улсын хоршооллын холбооны ерөнхийлөгч Ариэль Гуарко хэлсэн.
Олон улсын хоршоодын холбоо Дэлхий даяарх хоршоологчдыг Олон улсын хоршоодын өдрийг тэмдэглэхийг урьж байна. Мөн Олон улсын хоршоодын өдрөөр хамтын ажиллагааны хүчээр юунд хүрч болохыг дэлхий нийтэд харуулцгаая.
2023 оны #CoopsDay-ийн лого, гол мессежүүд болон бусад дижитал эх сурвалжуудыг Coops Day | Cooperatives for sustainable development вэбсайт дээрээс татан ашиглах боломжтой.
Олон улсын хоршоодын өдрийн тухай
Олон улсын хоршооллын өдрийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 1995 онд ОУХТ-ийн 100 жилийн ойг тохиолдуулан албан ёсоор тунхагласан бөгөөд жил бүрийн долдугаар сарын эхний Бямба гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.
# CoopsDay нь хоршоодын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилготой. Энэхүү арга хэмжээгээр НҮБ-д хандсан томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд, олон улсын хоршооллын хөдөлгөөн болон бусад оролцогчдын түншлэлийг бэхжүүлэн, өргөжүүлэхэд хоршооллын хөдөлгөөний оруулсан хувь нэмэр их байгааг онцолж байна. 1995 оноос хойш Олон улсын хамтын нийгэмлэг болон НҮБ хамтран Хоршоодыг дэмжих, хөгжүүлэх хороо (COPAC)-аар дамжуулан #CoopsDay-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх уриаг тогтоодог байжээ.
Энэ жил “Тогтвортой хөгжлийн төлөө хоршоод” уриан дор НҮБ-аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хоршооллын 29 дэх өдөр, Олон улсын хоршооллын 101 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм.
#CoopsDay-аар дамжуулан орон нутаг, үндэсний болон олон улсын бодлого боловсруулагчид, иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон нийт бүгд шударга, тогтвортой ирээдүйд хоршоодын оруулах хувь нэмрийг мэдэж авах боломжтой.