Monthly Archives: July 2023

Хоршоодын ОУ-ын өдрийг зарлалаа

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө хоршоод”: 2023 онд Хоршоодын олон улсын өдрийг зарлалаа Хоршоод нь НҮБ-ын 2030 он хүртэлх хөтөлбөрийг урагшлуулах, ТХЗ /тогтвортой хөгжлийн зорилтууд/-ыг бодитой болгоход тусалдаг. 7-р сарын 1-нд 2023…