CЗХороо болон МХЗХҮХолбооны хамтарсан гэрчилгээ бүхий заавал хамрагдах:

 • ТЗ-ий үйл ажиллагаа
 • ХЗ-ийн үйл ажиллагаа
 • Зээлийн хорооны үйл ажиллагаа
 • Гүйцэтгэх захирал, Нягтлан бодогчийг мэргэшүүлэх сургалт

 

 • Санхүүгийн менежментийн үндсэн ойлголт
 • Балансын бүтэц ба санхүүгийн санхүүгийн төлөвлөлт
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлт
 • ХЗХоршооны маркетинг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
 • Комплаенс ба ёс зүй цахим сургалт
 • Дотоод хяналтын загвар хөтөлбөр
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

 

 • Санхүүгийн менежментийн үндсэн ойлголт
 • Балансын бүтэц ба санхүүгийн санхүүгийн төлөвлөлт
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлт
 • ХЗХоршооны маркетинг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

 

 • Комплаенс ба ёс зүй цахим сургалт
 • Дотоод хяналтын загвар хөтөлбөр
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй
 • Цахим сургалтууд – Google meet , Zoom meet хэрэглээ, Бүх гишүүдийн хурал хэрхэн зохион байгуулах вэ?, ХЗХ-ны дансны төлөвлөлт хэрхэн хийх вэ?
 • Англи хэлний анхан болон дунд шат