ХОЛБООНЫ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Багц үйлчилгээ

 • 1:1 зөвлөх үйлчилгээ ХЗХоршооны бүх үйл ажиллагаанд / Coaching/
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах тухай сургалт, зөвлөгөө өгч боловсруулалтанд дээр ажиллах
 • ХЗХоршооны бүх үйл ажиллагаанд МХЗХҮХолбооны үнэлгээний дагуу үнэлгээ хийж зөвлөгөө өгөх
 • Гишүүн өргөжүүлэх ба бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт маркетингийн цогц зөвлөх үйлчилгээ
 • Санхүүгийн удирдлагын байнгын зөвлөх үйлчилгээ

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Гишүүний дэвтэр
 • Хадгаламжийн дэвтэр
 • Хүүхдийн хадгаламжийн дэвтэр
 • Кассын орлого зарлагын баримт
 • Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх хууль журам зааврын эмхэтгэл
 • Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд мөрдан бодлого, журмын үлгэрчилсэн загвар
 • Хөдөө орон нутгийн хоршоодод түр оффис интернетээр хангах