2018

“Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”-тай хамтран баруун бүсийн 4 аймгийн 14 суманд хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах, бойжуулах төслийг эхлүүлэв.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.