2015

Канадын хоршооллын хөгжлийн сангийн “Хадгаламж зээлийн хоршоодын эмэгтэй удирдагч”-ын хөтөлбөрийг Монголд анх удаа зохион байгуулав.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.