1998

Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбоо (МХЗХҮХ) байгуулагдсан.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.