1997

Азийн хөгжлийн дэмжлэгтэй Филлиппин улсын хадгаламж зээлийн хоршоодын зөвлөхүүд ирж ажиллав.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.